درباره ما

سامانه آنلاین هوشمند ورزشی واسا با تکیه بر دانش، تخصص و تجربه افراد خبره و اساتید رشته های ورزشی مختلف امکان انجام آزمون های مختلف ورزشی را برای رشته های مختلف فراهم میکند. این سامانه به مربیان و متخصصان امکان می دهد تا پس از ثبت نام در سامانه به پنل اختصاصی خود دسترسی داشته باشند و برای ورزشکاران مورد نظر خود به تعداد نامحدود آزمون های استعدادیابی، آمادگی جسمانی و ... را انجام دهند. استعدادیابی ورزشی شامل آزمون های پزشکی، پیکرسنجی، آمادگی جسمانی و روانشناختی است. آزمون ها بر اساس خصوصیات هر رشته ورزشی طراحی شده اند و پس از انجام آزمون ها گزارشات تفصیلی استعدادیابی به کاربر ارائه می شود. آزمون های آمادگی جسمانی با استفاده از دستگاه های سنجش در تست های مختلف انجام می شوند و پس از وارد کردن مقادیر به دست آمده از آزمون برای هر ورزشکار، این مقادیر با استانداردهای موجود برای هر آزمون در سنین مختلف سنجیده شده و میزان آمادگی جسمانی ورزشکار به دست می آید.

امکانات سامانه آنلاین استعدادیابی ورزشی واسا

امکان ثبت نام مربیان و متخصصان استعدادیابی در سامانه و دسترسی به پنل اختصاصی

امکان ورود اطلاعات ورزشکار توسط مربی و انجام فرآیند استعدادیابی برای هر ورزشکار

استعدادیابی کامل و تخصصی با انجام آزمون های پزشکی، پیکرسنجی، آمادگی جسمانی و روانشناختی

دریافت گزارشات کامل و تفصیلی از نتایج آزمون استعدادیابی

امکان انجام فرآیند استعدادیابی برای هر ورزشکار به دفعات متعدد

ارائه گزارشات سوابق استعدادیابی مربیان به تفکیک هر رشته

ارائه گزارش ورزشکاران مستعد در هر رشته بر اساس نتایج آزمون های استعدادیابی

امکان انجام انواع مختلف آزمون آمادگی جسمانی برای هر ورزشکار به دفعات متعدد

شرکت ما

ورزش آفرینان سخت کوش ایرانیان

شرکت ورزش آفرینان سخت کوش ایرانیان با شماره ثبت ۱۴۰۵۱ از سال ۱۳۹۶ با مدیریت مهندس مهدی حیدری در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات ورزشی ، توانبخشی و پزشکی شروع به فعالیت نموده است. با توجه به اهمیت و ضرورت ورزش قهرمانی و لزوم توجه به استعدادیابی پایه ورزشی در سطح کودکان و نوجوانان، این شرکت در راستای گسترش فعالیت های خود در حوزه ارتقای سطح کیفی تمرینات ورزشی و تمرکز بر ورزش قهرمانی و با استفاده از دانش ، تخصص و تجربه بهترین اساتید رشته های ورزشی مختلف، سامانه آنلاین استعدادیابی ورزشی واسا را توسعه داده است که میتواند به عنوان یکی از جامع ترین سامانه های ورزشی مطرح شده و به مربیان، ورزشکاران و خانواده های آنها، باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی در جهت ارتقا و پیشرفت ورزش قهرمانی و بهبود و هدفمند شدن فعالیت های ورزشکاران کمک کند.